CONSULTORIA

Des de Laboralis tenim clars que és molt important desenvolupar els estàndards ISO, ja que d’aquesta manera, l’arc empresarial del Principat començarà a treballar sota les mateixes regles i a utilitzar el mateix llenguatge.
L’evolució empresarial ha arribat i és important «pujar-se al carro».

 

Per tot això, estem especialitzats en la realització d’auditories internes i implantacions en:

ISO 9001:2015 Qualitat
ISO 45001 de la Seguretat i Salut en el Treball
ISO 14001:2015 Medi Ambient.