EMERGÈNCIES

Un dels pilars dins de la Seguretat i la Salut en el Treball, són les emergències, les quals vénen contemplades dins de l’art. 20 de la Llei 34/2008 de Seguretat i Salut en el Treball on textualment es contemplen : «…Organització de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació i actuacions en supòsits de risc greu i imminent…»

 

Pel que fa al Principat d’Andorra és molt important la implantació i manteniment d’aquestes actuacions en els centres de treball, segons l’article 20è de la Llei de la Seguretat i la Salut en el treball, “tot empresari ha de garantir l’evacuació dels seus treballadors i de terceres persones del centre de treball, mitjançant formacions, senyalització, simulacres en fase de prova, etc”.

 

El pla d’emergències és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit. Poden implantar-se en edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc.

Aquest pla està exposat a una o a diverses situacions de risc. Ha de preveure, prevenir, controlar el risc i donar resposta adequada a les emergències. Així com garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.
Els plans d’emergències han de ser elaborat i signat per personal tècnic competent.

 

Aquests plans d’emergències tindran diferents fases:

– Estudio
– Elaboració
– Formació
– Implantació