CAPACITACIONS

Des de Laboralis, aportem un conjunt de mitjans que s’organitzen d’acord amb el pla director de les empreses, per aconseguir que els col·laboradors d’aquesta adquireixin destreses, valors o coneixements, que els permetin desenvolupar les tasques assignades d’una manera segura i productiva al mateix temps.
Aptitut per a treballadors que realitzen tasques específiques en el seu àmbit laboral.

 

Aquestes capacitacions hauran de comptar amb un reciclatge cada tres anys per a l’adaptació als nous riscos emergents, sorgits de l’evolució de les tècniques de treball:

• Tècnic de Nivell Bàsic (50 h.) dels diferents sectors d’activitat
• Treballs en alçada.
• Treballs verticals.
• Operadors per a plataformes mòbils
• Operadors per a carretons elevadors
• Treballs en espais confinats
• Treballs amb risc elèctric.
• Curs Lock out – Tag out (LO-TO)
• Primers Auxilis i utilització de desfibril·ladors
• Emergències – EPI (Equips de Primera Intervenció)
• Emergències – ESI (Equips de Segona Intervenció)

 

FORMACIONS

Tenim diferents tipus de formacions, ens adaptem a les necessitats de cada empresa tenint dues maneres de impartir-les:

 

– Presencials

– On-line

 

Les formacions s’adapten al 100% al perfil de la seva empresa i els seus treballadors

Diferents formacions

Per oferir un servei òptim, utilitzem una plataforma única d’e-learning, per poder fer les formacions tant a les nostres instal·lacions com al mateix lloc de treball perquè sigui el més fàcil per a vosaltres.