PREVENCIÓ MÈDICA

 

Amb el servei de prevenció mèdica – vigilància de la salut oferim als nostres clients tots els tràmits necessaris:

Reconeixement mèdic inicial.
Exploracions mèdiques periòdiques.
Seguiment de les campanyes de vacunació.
Formació en matèria de vigilància de la salut (primers auxilis i promoció d’hàbits saludables).
Control dels treballadors especialment sensibles.
Lliurament de protocols d’acord amb la legislació vigent.

 

A part de l’examen de salut laboral també preparem programes amb sessions i contingut informatiu per a ajudar als treballadors a cuidar-se:

• Alimentació saludable
• Activitat física i psicològica durant la jornada laboral
• Programes per a millorar la son
• Reduir l’absentisme laboral